کودتا

۱-
در دوره پادشاهی یزدگرد سوم مردم ایران از اوضاع سیاسی آن زمان رضایت نداشتند . فعالیت چندانی برای تغییر وضعیت وجود نداشت . مردم هم تمایل چندانی برای تغییر موضع و شرایط نداشتند تا این که اعراب در حدود هزار و سیصد و هشتاد سال قبل در دوره حکومت یزدگرد سوم به ایران حمله کردند و شرایط و اوضاع سیاسی رو متحول کردند . اعراب به کمک شمشیر ایرانیان را مجبور به پیروی از اسلام کردند و کل شرایط ایرانی متحول از این حادثه وحشتناک شد.

۲-
ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن : در طی چند صد سالی که گفتار و نوشتار فارسی در ایران توسط اعراب ممنوع شد ایرانی ها بیش از صدها بار علیه حکومت اعراب و برای بیرون راندن آن از سرزمین خود دست به کودتا و شورش زدند اما هیچ یک از این شورش ها نتوانست اعراب را از ایران بیرون کند چرا که فرهنگ عربی ریشه در فرهنگ ایرانی دوانده بود.

گرچه ایرانی ها آن زمان بسیاری از امتیازات را از دست دادند و مبارزه آن ها بیش از هزار سال برای به دست آوردن فرهنگ و تمدن اصیل غیر عربی خودشان طول کشید و تا امروز نیز ادامه...

تمام اتفاقات اون زمان تنها به یک دلیل بود : این که مردم هزار نبودند در سرنوشت سیاسی اون دوران دخیل باشند . که اگر می بودند اوضاع امروز ما این جوری نبود 

/ 5 نظر / 18 بازدید
بهنامترین

گریه نکن. زار مشو. دیگ نشو ریگ نشو. گاهی احساس میکنم که این نژادی که از گذشته یدک میکشیم عجب نژاد تنبلیست که به فکر جهش نمیباشد.سلام

اهورا

درود بر پیامبر ایرانی زرتشت