ز شکنجه زلف تو

ز شکنجه زلف تو هر شکن گرهی فتاده به کار من

ز گره گشایی زلف خود تو ز کار من گرهی گشا

/ 7 نظر / 22 بازدید
مهدي بوترابي

[نیشخند][گل]

روح الله

بسیار زیبا و با احساس بود... موفق باشی[چشمک][گل]

بهنامترین

گره کار تو را با دندان طبیعی هم نمیتوان باز کرد، دندان من که دندان پیریست.سلام

ويرانه

سلاااااااااااااااااااااااااام بابا چطوري؟ كي برگشتي؟ خوب شدي الان؟ خوبِ خوب؟ خوب چرا يه خبر ندادي؟ بي مزه![قهر]

ويرانه

[شوخی] [گل]

ويرانه

الهي كه هميشه سلامت باشي فرزند! [لبخند]