خودم
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ زانتين الهي خودم
آرشیو وبلاگ
      رزهاي وحشي (بگذار آفتاب من پيراهنم باشد)
کودتا نویسنده: خودم - ۱۳۸٦/۱٢/٢٧

۱-
در دوره پادشاهی یزدگرد سوم مردم ایران از اوضاع سیاسی آن زمان رضایت نداشتند . فعالیت چندانی برای تغییر وضعیت وجود نداشت . مردم هم تمایل چندانی برای تغییر موضع و شرایط نداشتند تا این که اعراب در حدود هزار و سیصد و هشتاد سال قبل در دوره حکومت یزدگرد سوم به ایران حمله کردند و شرایط و اوضاع سیاسی رو متحول کردند . اعراب به کمک شمشیر ایرانیان را مجبور به پیروی از اسلام کردند و کل شرایط ایرانی متحول از این حادثه وحشتناک شد.

۲-
ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن : در طی چند صد سالی که گفتار و نوشتار فارسی در ایران توسط اعراب ممنوع شد ایرانی ها بیش از صدها بار علیه حکومت اعراب و برای بیرون راندن آن از سرزمین خود دست به کودتا و شورش زدند اما هیچ یک از این شورش ها نتوانست اعراب را از ایران بیرون کند چرا که فرهنگ عربی ریشه در فرهنگ ایرانی دوانده بود.

گرچه ایرانی ها آن زمان بسیاری از امتیازات را از دست دادند و مبارزه آن ها بیش از هزار سال برای به دست آوردن فرهنگ و تمدن اصیل غیر عربی خودشان طول کشید و تا امروز نیز ادامه...

تمام اتفاقات اون زمان تنها به یک دلیل بود : این که مردم هزار نبودند در سرنوشت سیاسی اون دوران دخیل باشند . که اگر می بودند اوضاع امروز ما این جوری نبود 

  نظرات ()
مطالب اخیر امروزم را باور کن ملغمه ای بنام ایران و ایرانی بسیار دور از هم قد کشیده ایم ... به بهانه سال نو وا‍ژه ها افکار ما یکی ما را بکشد دنیای ما با هم ویلای پدر عقشولانه
کلمات کلیدی وبلاگ ایرانی (۱) یزدگرد سوم (۱) عمربن خطاب (۱) عربیسم (۱) حمله اعراب به ایران (۱) انسان ایرانی (۱) عقده جنسی (۱)